ارتباط با ما

جهت ارتباط با مدیر و موسس کل سرور می توانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید . همچنین در صورت ارتباط سریع میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.

تلگرام مدیر کل :

t.me/JDISupport

آدرس کانال سرور جنگ در ایران :

t.me/PlayJdi

آدرس گروه سرور در تلگرام:

t.me/JdiGp

آدرس تیم اسپیک ما :

GoTs.iR

آدرس دیسکورد :

discord.me/roxan